بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم میرساند
وب سایت رسمی شرکت تعاونی بزودی بازطراحی و راه اندازی میگردد


بسمه تعالی
اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع کلیه بازدید کنندگان و اعضای محترم میرساند
این شرکت تعاونی قصد دارد یک واحد 241 متری واقع در ضلع جنوبی بلوک 20 در طبقه دهم را از طریق مزایده به فروش برساند
از متقاضیان محترم خواهشمند است قیمت پیشنهادی خودرا تا تاریخ 93/10/22 به دفتر این شرکت تعاونی واقع در اتوبان شهید خرازی-بعد از پارک هزارویکشهر-لاین کندرو-خروجی جاده وردیج و واریش پروژه معلم ارائه نمایند

تلفنهای تماس: 44984154 و 44984155 و فکس 44984193.