بسمه تعالی
اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع کلیه بازدید کنندگان و اعضای محترم میرساند
این شرکت تعاونی قصد دارد یک واحد 241 متری واقع در ضلع جنوبی بلوک 20 در طبقه دهم را از طریق مزایده به فروش برساند
از متقاضیان محترم خواهشمند است قیمت پیشنهادی خودرا تا تاریخ 93/10/22 به دفتر این شرکت تعاونی واقع در اتوبان شهید خرازی-بعد از پارک هزارویکشهر-لاین کندرو-خروجی جاده وردیج و واریش پروژه معلم ارائه نمایند

تلفنهای تماس: 44984154 و 44984155 و فکس 44984193.
 جدول پرداختی و بدهی اعضای محترم هیئت مدیره

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه متراژی

واریزی بابت ساخت

بدهی بابت اقساط

مانده حساب هزینه ساخت برآوردی در سال 93

1

اللهوردی سعادت

230

1,681,000,000

0

632,000,000

2

علی فلاحی

112

640,000,000

306,000,000

476,000,000

3

ابراهیم شیرازی

190

568,000,000

902,000,000

1,410,000,000

4

زهره نریمانی ابر

130

495,000,000

642,000,000

911,000,000

5

رمضان کبریایی زاده

103

269,000,000

549,000,000

989,000,000

 

جمــــــع

765

3,653,000,000

2,399,000,000

4,418,000,000

جدول پرداختی و بدهی بازرسان محترم

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه متراژی

واریزی بابت ساخت

بدهی بابت اقساط

مانده حساب هزینه ساخت برآوردی در سال 93

1

یوسف اسکندری

190

1,210,000,000

360,000,000

360,000,000

2

رضا کفايتي

125

914,000,000

183,000,000

183,000,000

3

هوشنگ خسرویان

125

1,009,000,000

0

0

 

جمــــــع

440

3,133,000,000

543,000,000

543,000,000

 nbsp;


 


جدول واریزی اعضای پروژه معلم در 4 ماهه پایانی سال 1393
جدول واریزی اعضای پروژه معلم در 4 ماهه پایانی سال 1393 میتوانید از اینجا دریافت نمایید

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم


دستور جلسات: